Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
01/01/2016 - 13/01/2016 : TOP 10 – NAJLEPSZE FILMY Z 2015

Po raz pierwszy przygotowali?my zestawienie najlepszych filmów, które mo?na by?o ogl?da? w polskich kinach w roku 2015. Wyboru dokona? kurator kina Micha? Matuszewski.

Cia?o, polityka i czyste kino – tak mo?na podsumowa? miniony, bardzo dobry, filmowy rok oraz prezentowan? dziesi?tk?. Bardzo wyra?ny jest zwrot kina w stron? aktualnej polityki niezale?nie od tego, czy mamy do czynienia z metafizycznym poszukiwaniem ?róde? problemów (Ma?y Quinquin), niemal?e horrorowa metafora w?adzy (Bia?y bóg), czy z kinem spo?ecznym, genialnie ??cz?cym plan prywatny i polityczny (Dwa dni, jedna noc). Polityczne te? jest cia?o (Strefa Nago?ci), nawet je?li skomplikowane relacje w?adzy w erotycznym zwi?zku pokazywane s? w wyj?tkowo przeestetyzowany sposób (Duke of Burgundy. Regu?y po??dania). Poruszaj?cym kinem spo?ecznym, z delikatnie wyeksponowanym w?tkiem cielesnym jest tak?e Pan Turner. Nie by?oby jednak kina bez emocji – o czym subtelnie przypomina jeden z najbardziej wzruszaj?cych filmów roku – W g?owie si? nie mie?ci.

Seanse:

- 01/01/2016, 20:15 NAJLEPSZE Z 2015: Dzikie historie / Relatos salvajes

- 01/01/2016, 18:00 NAJLEPSZE Z 2015: Duke of Burgundy. Regu?y po??dania / The Duke of Burgundy

- 02/01/2016, 18:00 NAJLEPSZE Z 2015: Pan Turner/ Mr. Turner

- 02/01/2016, 16:00 NAJLEPSZE Z 2015: Dwa dni, jedna noc

- 03/01/2016, 20:00 NAJLEPSZE Z 2015: Pan Turner/ Mr. Turner

- 03/01/2016, 15:30 NAJLEPSZE Z 2015: Citizenfour

- 04/01/2016, 20:15 NAJLEPSZE Z 2015: Strefa nago?ci / Nude Area

- 04/01/2016, 18:00 NAJLEPSZE Z 2015: Duke of Burgundy. Regu?y po??dania / The Duke of Burgundy

- 06/01/2016, 18:00 NAJLEPSZE Z 2015: Bia?y Bóg / Fehér isten

- 07/01/2016, 18:00 NAJLEPSZE Z 2015: Dzikie historie / Relatos salvajes

- 08/01/2016, 20:00 NAJLEPSZE Z 2015: Dzikie historie / Relatos salvajes

- 09/01/2016, 20:00 NAJLEPSZE Z 2015: W g?owie si? nie mie?ci

- 09/01/2016, 18:00 NAJLEPSZE Z 2015: Ma?y Quinquin / P'tit Quinquin (odc. 3-4)

- 09/01/2016, 16:00 NAJLEPSZE Z 2015: Ma?y Quinquin / P'tit Quinquin (odc. 1-2)

- 10/01/2016, 15:00 NAJLEPSZE Z 2015: Zjazd absolwentów

- 11/01/2016, 20:00 NAJLEPSZE Z 2015: Strefa nago?ci / Nude Area

- 11/01/2016, 18:00 NAJLEPSZE Z 2015: Dwa dni, jedna noc

- 12/01/2016, 20:15 NAJLEPSZE Z 2015: Citizenfour

- 13/01/2016, 20:15 NAJLEPSZE Z 2015: Zjazd absolwentów

- 13/01/2016, 18:00 NAJLEPSZE Z 2015: Bia?y Bóg / Fehér isten

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com