Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   

 

 

 

Przeszłe wydarzenia związane z filmem:
- 01/01/2016-13/01/2016, TOP 10 – NAJLEPSZE FILMY Z 2015
- 01/01/2016-13/01/2016, TOP 10 – NAJLEPSZE FILMY Z 2015

Przeszłe seanse filmu:
18/05/2015, Poniedziałek, 20:15
19/05/2015, Wtorek, 20:15
20/05/2015, Środa, 20:30
22/05/2015, Piątek, 18:00
23/05/2015, Sobota, 20:30
24/05/2015, Niedziela, 15:00
25/05/2015, Poniedziałek, 18:00
27/05/2015, Środa, 18:00
28/05/2015, Czwartek, 20:30
29/05/2015, Piątek, 18:00
30/05/2015, Sobota, 16:30
04/06/2015, Czwartek, 20:00
06/06/2015, Sobota, 16:00
03/01/2016, Niedziela, 15:30
12/01/2016, Wtorek, 20:15

 
NAJLEPSZE Z 2015: Citizenfour
Niemcy, USA, Wielka Brytania 2014
Reż. Laura Poitras
114'

D?ugo oczekiwany obraz Laury Poitras o najwi?kszym skandalu politycznym naszych czasów objawiony ?wiatu z pierwszej r?ki.

Trzecia cz??? trylogii filmowej o Ameryce po 9/11 (poprzednie filmy to „Mój kraj, mój kraj” i „Przysi?ga”) mia?a pocz?tkowo opowiada? o nadu?ywaniu w?adzy i ?amaniu prawa przez agencje bezpiecze?stwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Re?yserka pracowa?a nad filmem od kilku lat, gdy w styczniu 2013 roku otrzyma?a seri? kodowanych e-maili od anonimowego ?ród?a okre?laj?cego siebie mianem „Citizen Four”. Ich autor pisa?, ?e ma dowody na nielegalne pods?uchy na wielk? skal? prowadzone przez Agencj? Bezpiecze?stwa Narodowego (NSA) we wspó?pracy z wieloma zagranicznymi s?u?bami. Pi?? miesi?cy pó?niej Poitras polecia?a do Hongkongu z dziennikarzami z „Guardiana”: Glennem Greenwaldem i Ewenem MacAskilllem. Sfilmowali tam rozmowy z m??czyzn?, którego ?wiat pozna? pó?niej jako Edwarda Snowdena.

W filmie jeden z prawników mówi, ?e w naszych czasach wolno?? jest to?sama z utrzymaniem prywatno?ci, która staje si? ostatnim bastionem autonomii w zglobalizowanym ?wiecie. Film nie jest tylko szczegó?owym zapisem tych rozmów oraz atmosfery pokoju hotelowego za zakrytymi kotarami, ale pokazuje równie? konsekwencje rewelacji Snowdena i reakcje na nie pochodz?ce z ca?ego ?wiata.

Ten pesymistyczny thriller dokumentalny odkrywa, ?e ?yjemy w czasach przypominaj?cych ?wiat opisany przez Orwella. Czy godzimy si? na ?ycie pod kontrol?, która nie zna granic? Czy jeste?my zainteresowani walk? o swoj? prywatno??? Laura Poitras pracuj?c nad filmem, by?a wielokrotnie zatrzymywana przy przekraczaniu granicy z USA, a po premierze ?wiatowej filmu przenios?a si? do Berlina.

Rezerwacja biletów online

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com