Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   

 

 

 

Przeszłe wydarzenia związane z filmem:
- 01/01/2016-13/01/2016, TOP 10 – NAJLEPSZE FILMY Z 2015
- 01/01/2016-13/01/2016, TOP 10 – NAJLEPSZE FILMY Z 2015

Przeszłe seanse filmu:
13/06/2015, Sobota, 14:45
14/06/2015, Niedziela, 15:00
15/06/2015, Poniedziałek, 20:30
18/06/2015, Czwartek, 18:00
23/06/2015, Wtorek, 20:00
04/07/2015, Sobota, 16:30
09/07/2015, Czwartek, 18:30
22/07/2015, Środa, 18:30
04/01/2016, Poniedziałek, 20:15
11/01/2016, Poniedziałek, 20:00

 
NAJLEPSZE Z 2015: Strefa nago?ci / Nude Area
Holandia, Polska 2014
Reż. Urszula Antoniak
73', english with polish subtitles

Film Urszuli Antoniak to odwa?ny narracyjny eksperyment. W „Strefie nago?ci” nie pada bowiem ani jedno s?owo, wszystko za to rozgrywa si? w warstwie wizualnej. Kamera pod??a za bohaterkami, rejestruje najdrobniejsze gesty, uwa?nie przygl?da si? ich twarzom na kolejnych zbli?eniach. Przypomina to osobliw?, emocjonaln? gr?, jak? od momentu pierwszego spotkania zaczynaj? prowadzi? ze sob? dwie nastolatki pochodz?ce z zupe?nie ró?nych ?rodowisk - Holenderka Naomi i muzu?manka Fama (w tych rolach obsadzone zosta?y debiutantki). Gr? opart? na niewinnych gestach, znacz?cych spojrzeniach i pe?nych m?odzie?czego flirtu u?miechach. Narracja ca?kowicie pozbawiona s?ów umo?liwia widzowi skoncentrowanie si? na sprawach najwa?niejszych, a tym - jak przekonuje re?yserka - by?o dla niej pokazanie uwodzenia w stanie czystym, tego, jak rodzi si? po??danie. Pe?ne napi?cia, erotyzmu i nieod??cznych znaków zapytania, jakie wype?niaj? przestrze? pomi?dzy kolejnymi wymianami spojrze?.

J?zyk: angielski / Language: english
Napisy: polskie / Polish subtitles
Kopia: DCP

Rezerwacja biletów online

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com