Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   

 

 

 

Przeszłe wydarzenia związane z filmem:
- 07/07/2016-27/08/2016, Kino Letnie Jazdów

Przeszłe seanse filmu:
06/08/2016, Sobota, 21:30

 
Kino Letnie Jazdów: Podró?e Pana Kleksa
Polska 1985
Reż. Krzysztof Gradowski
162', pokaz w Kinie Letnim Jazdów, wst?p wolny



Link do wydarzenia Kino Letnie Jazdów

"Podró?e Pana Kleksa" to to druga cz??? kultowej serii b?d?cej lu?n? adaptacj? ksi??ek dla dzieci Jana Brzechwy. Film powsta? jako koprodukcja Polski i ZSRR, dzi?ki czemu zdj?cia plenerowe do filmu mog?y odbywa? si? mi?dzy innymi w Armenii, Bu?garii, na Krymie oraz na Kaukazie i bior?c pod uwag? bud?et filmu w ówczesnych czasach mo?na by go nazwa? superprodukcj? dla dzieci.

Pan Kleks opowiada ma?emu pacjentowi w szpitalu o przygodach ch?opca okr?towego Pietrka. W królestwie Bajdocji ko?cz? si? przygotowania do Festiwalu Bajek. Na ?yczenie króla Apolinarego wszystkie konkursowe opowie?ci maj? by? spisane specjalnym atramentem. Niestety, pu?kownik B?bel, wys?annik wroga Bajdocji - Wielkiego Elektronika, niszczy strza?em z pistoletu laserowego przycumowan? przy brzegu beczk? z atramentem. Na poszukiwanie atramentu wyrusza Pan Kleks, który otrzyma? od doktora Paj-Chi-Wo czarodziejsk? kul?, zawieraj?c? ?ród?o niezwyk?ej energii.


j?zyk: polski | napisy: brak | kopia: BD
language: Polish | subtitles: no | copy: BD


Projekt dofinansowano ze ?rodków Miasta Sto?ecznego Warszawy.





<poprzednia strona.



transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com