Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
07/03/2017 - 28/03/2017 : FESTIWAL FRANKOFONII

Festiwal Frankofonii trwa przez ca?y miesi?c marzec w ca?ej Polsce oraz w tym samym czasie na 5 kontynentach. Program obchodów przewiduje ca?y wachlarz wydarze? z wielu dziedzin. S? to wieczory poetyckie, piosenki francuskie, pokazy filmów i wyk?ady – a wi?c ró?norodne formy ekspresji artystycznej i intelektualnej, pochodz?ce z bardzo ró?nych krajów, których wspólnym mianownikiem jest wspólny j?zyk – francuski. Bogaty program Frankofonii dost?pny jest na stronie www.frankofonia-polska.pl

W tym roku to ju? 5 edycja festiwalu. Organizatorami s?: 10 ambasad (Belgii z Delegacj? Walonii-Brukseli, Demokratycznej Republiki Konga, Francji, Kanady, Libanu, Luksemburga, Maroka, Rumunii, Senegalu i Szwajcarii) oraz Instytut Francuski i Rumu?ski Instytutu Kultury. Zapraszamy na pokazy filmowe, koncerty, spektakle, spotkania literackie.

Seanse:

- 07/03/2017, 20:00 FESTIWAL FRANKOFONII: Zupe?nie Nowy Testament/ Le tout nouveau testament

- 07/03/2017, 18:00 FESTIWAL FRANKOFONII: Z otwartymi oczami/ À peine j'ouvre les yeux

- 14/03/2017, 20:00 FESTIWAL FRANKOFONII: Mama/ Mommy

- 14/03/2017, 18:00 FESTIWAL FRANKOFONII: Jutro po wojnie/ Demain, après la guerre

- 21/03/2017, 20:00 FESTIWAL FRANKOFONII: Niedobrani/ Pas son genre

- 28/03/2017, 20:00 FESTIWAL FRANKOFONII: Aida

- 28/03/2017, 18:00 FESTIWAL FRANKOFONII: W poszukiwaniu utraconego ojca/ A la recherche du père perdu

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com