Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
28/02/2017 - 28/02/2017 : POKAZ PRZEDPREMIEROWY: Mr. Gaga

Ju? 28 lutego o godzinie 18:00, zapraszamy na specjalny, przedpremierowy pokaz filmu Tomera Heymanna - "Mr. Gaga".

To najciekawszy film o ta?cu wspó?czesnym od czasu „Piny” (Variety), a jednocze?nie laureat wielu nagród publiczno?ci na mi?dzynarodowych festiwalach. To film pozwalaj?cy zrozumie? zwi?zek cia?a i ruchu z naszymi emocjami.

„Mr. Gaga” opowiada o genialnym choreografie Ohadzie Naharinie, wieloletnim szefie najs?ynniejszego zespo?u ta?ca wspó?czesnego z Izraela – Batsheva Dance Company. Re?yser Tomer Heymann towarzyszy? arty?cie przez 8 lat, aby ukaza? jego ?ycie i niezwyk?? ewolucj? jako tancerza, twórcy i cz?owieka. Heymann rejestrowa? zarówno jego ?ycie prywatne, przebieg prób zespo?u, jak i zaj?cia z opracowanego przez Naharina j?zyka ruchu – GAGA – umo?liwiaj?cego ka?demu wyra?enie swoich emocji poprzez taniec. W po??czeniu z niepokazywanym dotychczas materia?em archiwalnym oraz fragmentami tanecznych spektakli Batshevy dostajemy fascynuj?c? histori? cz?owieka, który zrewolucjonizowa? ?wiat ta?ca wspó?czesnego.

Projekcj? poprzedzi wprowadzenie Agnieszki Sterczy?skiej nt. Gaga - j?zyka ruchu stworzonego przez Ohada Naharina.

Seanse:

- 28/02/2017, 18:00 POKAZ PRZEDPREMIEROWY: Mr. Gaga

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com