Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
25/02/2017 - 25/02/2017 : KINO.NOC: Noc korea?ska – zombie i kosmitki: Mój s?siad Zombie + Invasion of Alien Bikini

Kino.noc to cykl, który przywo?uje ducha midnight movies – nocnych pokazów kultowych filmów. Jest to przestrze? dla kina tak z?ego, ?e a? dobrego, kina eksploatacji, estetycznych poszukiwa? na granicy norm i dobrego smaku (oraz przekraczaj?cych te granice). Wa?ne b?d? eksperymentalne i autotematyczne walory filmów klasy B i gatunkowych poszukiwa?, ale przede wszystkim jednak chodzi o zabaw? i rado??, jak? mo?e dawa? kino. Nie tylko to udane.

W kolejnej ods?onie cyklu, przygotujcie si? na kultowe spotkanie z zombie i kosmitkami. W Korei Po?udniowej.


Mój s?siad Zombie/ Yieutjib jombi, re?. Hong Young-geun, Jang Youn-jung, Oh Young-doo, Ryoo Hoon
Mój s?siad zombie to omnibus sk?adaj?cy si? z 6 filmów krótkometra?owych zrealizowanych przez najbardziej obiecuj?cych re?yserów niezale?nego kina korea?skiego. Nakr?cony za minimalne pieni?dze film jest przede wszystkim imponuj?cym ?wiadectwem talentu i kreatywno?ci twórców – ponadto zawiera celny i przenikliwy komentarz spo?eczny oraz znaczn? dawk? refleksji i emocji. Akcja filmu rozgrywa si? po wybuchu epidemii zombie w Seulu w roku 2010. Zaraza zaczyna rozprzestrzenia? si? po ca?ym ?wiecie, a rz?d korea?ski og?asza stan wojenny, by walczy? z epidemi?. W?adze nakazuj? natychmiastow? egzekucj? wszystkich zara?onych – zombie staj? si? zwierzyn?, na któr? poluj? przera?eni ?o?nierze. Wiele osób, których bliscy padli ofiar? wirusa, buntuje si? jednak przeciw brutalnym rozporz?dzeniom. Cz??? ludzi próbuje ocali? zaka?onych – nie s? to bowiem tylko krwio?ercze zombie, lecz równie? przyjaciele i cz?onkowie rodzin.

Invasion of Alien Bikini, re?. Young-Doo Oh
Young-Gun jest samozwa?czym bohaterem, który nocami przemierza ulice, by chroni? ludzi i zbiera? ?mieci z chodników. Podczas jednej z takich bohaterskich wypraw spotyka pi?kn?, tajemnicz? kobiet?, któr? postanawia wyratowa? z opa?ów. Pon?tna nieznajoma jest jednak przybyszem z innej planety; przyby?a w poszukiwaniu ludzkiego nasienia. S?k w tym, ?e nieskalany bohater Young-Gun poprzysi?g? dochowa? czysto?ci a? do z?o?enia ?lubów ma??e?skich – czy niezaprzeczalne wdzi?ki kosmitki z?ami? jego twarde postanowienie? Pierwszy samodzielny pe?nometra?owy film Young-Doo Oha, jednego ze wspó?re?yserów "Mojego s?siada zombie". Niskobud?etowy film odwraca u?wi?cony tradycj? schemat, w którym kosmita porywa pi?kn? Ziemiank? – tutaj ofiar? jest nie?mia?y i dziewiczy m??czyzna. Mimo przewrotnego pocz?tku – a mo?e w?a?nie dzi?ki niemu – re?yser celnie komentuje schematy, którymi kierujemy si? zarówno w ?yciu, jak i na ekranie.


CYKL KINO.NOC WSPÓ?FINANSOWANY JEST PRZEZ FILMOTEK? NARODOW? I POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ.

Seanse:

- 25/02/2017, 21:00 KINO.NOC: Noc korea?ska – zombie i kosmitki: Mój s?siad Zombie + Invasion of Alien Bikini

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com