Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
09/12/2016 - 13/12/2016 : Sekcja STRACONE TERYTORIA w ramach 16. MFF WATCH DOCS. Prawa Cz?owieka w Filmie

Do 5 lutego 2017 r. w Centrum Sztuki Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski mo?na ogl?da? wystaw? „Stracone terytoria. OSAD” – efekt wieloletniej pracy fotografów mi?dzynarodowego kolektywu Sputnik Photos.

Autorzy zdj?? zabieraj? widzów w podró? po krajach by?ego Zwi?zku Radzieckiego, dokumentuj?c przemiany, jakie dokona?y si? na poradzieckich terenach w ci?gu ostatnich dwudziestu pi?ciu lat. Ogólny obraz, wy?aniaj?cy si? z setek prezentowanych na wystawie zdj?? nie nastraja optymistycznie: zza nostalgicznego pi?kna postindustrialnych pejza?y i niszczej?cej architektury wyziera smutna prawda o niedoko?czonej transformacji, która wyrzuci?a na margines miliony obywateli by?ego ZSRR. [kw]

Z okazji wystawy, w ramach 16. MFF WATCH DOCS, zostan? pokazane trzy dokumenty w specjalnej sekcji STRACONE TERYTORIA:

Katastrofa / Catastrophe Rosja 2016, re?. Alina Rudnickaja, 55'
12/12 godz. 20:00 Po projekcji równie? spotkanie z operatorem i producentem Siergiejem Winokurowem.

Wi?cej o filmie: klik


O?lepiaj?ce ?wiat?o zachodu / Dazzling Light of Sunset Gruzja, Niemcy 2016 re?. Salome Jashi, 74'
09/12 godz. 17:15
13/12 godz. 17:45 Po filmie spotkanie z fotografami kolektywu SPUTNIK PHOTOS, prowadzone przez Miko?aja D?ugosza.

Wi?cej o filmie: klik


Zabawa w wojn? / Let's Play War Estonia 2016,re?. Meelis Muhu, 81'
11/12 godz. 20:00 Po filmie spotkanie z re?yserem Meelisem Muhu.

Wi?cej o filmie: klik


Po wi?cej informacji zapraszamy na stron? internetow? wystawy oraz opis towarzysz?cych jej wydarze?, natomiast po pe?en program i opisy filmów w ramach festiwalu WATCH DOCS na stron? g?ówn? festiwalu.

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com