Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
14/11/2016 - 14/11/2016 : Short Waves: Eksperymentalnie

To jedna z niewielu okazji, aby na du?ym ekranie obejrze? najnowsze polskie kino eksperymentalne. Zaprezentujemy dokonania g?ównie m?odej polskiej sceny: czterna?cie filmów zarówno twórców niezale?nych, studentów polskich uczelni artystycznych, jak i artystów dzia?aj?cych ju? ze swoimi pracami w obiegu wystawienniczym. Pos?uguj? si? oni ró?nymi formami – od animacji ("Film o rzeczywisto?ci" Marty Stachowicz czy teledyskowe "Sevdaliza – that other girl" PussyKrew), przez prace paradokumentalne ("Onironauta" Krystiana Daszkowskiego) i dokumentuj?ce dzia?ania artystyczne ("Retail aesthetic" Piotra Urba?ca) po – jak na eksperyment przysta?o – kola?e wielu form. Cho? to zaledwie jedno oblicze polskiego eksperymentu, to projekcja jest dobrym punktem wyj?cia do obserwacji pewnych tendencji w twórczo?ci m?odych, polskich artystów.


Programer: Wojciech Ulman


PROGRAM:
ONIRONAUTA / re?. Krystian Daszkowski / videoart/dokument / 2015 / 20 min.
NIEWIDZENIE RZECZY / re?. Miko?aj Tkacz / videoart / 2015 / 9 min.
PO CIEMKU / re?. Tobiasz Jankowiak / videoart/eksperyment / 2015 / 4 min.
FILM O RZECZYWISTO?CI / re?. Marta Stachowska / videoart / 2015 / 6 min.
UNTITLED / re?. Karolina Belter / videoart / 2016 / 6 min.
THE LIFE ASTRAL / re?. Jakub Matuszczak / eksperyment / 2016 / 4 min.
UNTITLED / re?. Maciej Rudzin / eksperyment/animacja / 2014 / 4 min.
SEVDALIZA - THAT OTHER GIRL / re?. PussyKrew / eksperyment/animacja / 2015 / 3 min.
BEANS / re?. Katarzyna Borelowska / eksperyment / 2016 / 4 min.
UNTITLED / re?. Wojciech Didkowski / eksperyment / 2015 / 1 min.
20 WAYS OUT TO A CLEARING / re?. Alan Willmann / eksperyment/dokument / 2015 / 4 min.
STRES / re?. Mateusz Sadowski / eksperyment/animacja / 2015 / 3 min.
RETAIL AESTHETIC / re?. Piotr Urbaniec / dokumentacja dzia?a? performatywnych / 2015 / 3 min.
RESTRAINT / re?. Grzegorz Stefa?ski / videoart / 2016 / 2 min.

Organizator:
Fundacja Ad Arte
Short Waves Festival


bilety: 12/14z?

Seanse:

- 14/11/2016, 19:00 Short Waves: Eksperymentalnie

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com