Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
29/06/2016 - 29/06/2016 : ART.DOC: ?wi?tynie kultury / Cathedrals of Culture

Pami?tacie, jak w „Podziemnym kr?gu” bohater grany przez Edwarda Nortona znajduje pami?tnik pisany w pierwszej osobie przez ludzkie organy? W prawie trzygodzinnym dokumencie „?wi?tynie kultury” w pierwszej osobie zwracaj? si? do nas budynki, które opowiadaj? o swojej historii, architekturze oraz funkcji i roli w tkance miejskiej. Nakr?cony w 3D projekt sk?ada si? z sze?ciu odcinków, ka?dy z nich jest w nieco innym stylu, w?a?ciwym dla ka?dego z sze?ciu mistrzów kina.

Wim Wenders portretuje s?ynn? Filharmoni? Berli?sk?, Robert Redford – Instytut Salka w kalifornijskim mie?cie La Jolla, Michael Madsen – wi?zienie Halden, Michael Glawogger – Rosyjsk? Oper? Narodow?, Margreth Olin – Oper? w Oslo, a Karim Ainouz – Centrum Georgesa Pompidou w Pary?u. Jest to jednocze?nie ostatni film Michaela Glawoggera.

„?wi?tynie kultury” to kolejny film z nowego cyklu Kino.Lab, w którym pokazujemy filmy dokumentalne o sztuce i jej peryferiach, o artystach, instytucjach kulturalnych, o statusie sztuki, a tak?e – dzi?ki specyficznemu autotematyzmowi tych dokumentów – o miejscu dzie?a sztuki, jakim jest film, we wspó?czesnym artworldzie. W pierwszej cz??ci cyklu przygl?damy si? zaskakuj?c licznemu podgatunkowi dokumentu, filmom o instytucjach sztuki. Filmy te bardzo cz?sto s? czym? wi?cej ni? laurkami zamówionymi przez najwi?kszych graczy stawiaj?c pytania o rol? i miejsce instytucji sztuki.

Seanse:

- 29/06/2016, 20:15 ART.DOC: ?wi?tynie kultury / Cathedrals of Culture

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com