Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
23/06/2016 - 23/06/2016 : ARCHEOLOGIA NOWYCH MEDIÓW: 3x3D

Trzy segmenty, ka?dy nakr?cony przez jednego z trzech zas?u?onych dla sztuki twórców, w tym samego Jean-Luc Godarda. Mimo, ?e powsta? na zamówienie Guimaraes - historycznego i urokliwego portugalskiego miasta, które w 2012 roku by?o Europejsk? Stolic? Kultury, film jest prób? tematyzacji technologi 3D. Wprost mówi o jej mo?liwo?ciach, ograniczeniach oraz pozycji nowego kinowego widza.

„3x3D” to kolejny tytu? pokazywany w cyklu, w którym przygl?damy si? nie tyle historycznym mediom i ?lepym odnogom ewolucji technik audiowizualnych, co dziej?cym si? wspó?cze?nie procesom rozwoju mediów i towarzysz?cym im technologiom. Podczas pierwszych ods?on cyklu zajmujemy si? 3D, b?d?cym ju? od wielu lat w stanie zawieszenia pomi?dzy komercyjnym u?yciem w wielkich produkcjach, niedoskona?o?ci? technologiczn?, a coraz odwa?niejszymi próbami wykonywania jej przez artystów i uznanych filmowców.

Seanse:

- 23/06/2016, 20:00 ARCHEOLOGIA NOWYCH MEDIÓW: 3x3D

<poprzednia strona.



transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com