Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
28/05/2016 - 28/05/2016 : KINO.NOC: Porno i wolno??. Porno & Liberta + A labor of love

Porn to be free/Porno & Liberta, re?. Carmine Amoroso, W?ochy 2015, 78’ + A labor of love, re?. Robert Flaxman i Daniel Goldman, USA 1975, 67’

cena biletu: 25 z?

Podczas kolejnej ods?ony cyklu KINO.NOC poka?emy dwa filmy dokumntalne, które spokojnie mo?na zaliczy? do szlachetnej kategorii filmów autotematycznych. Ich przedmiotem zainteresowania jest jednak szczególny gatunek kinematografii.
Porn to be free to opowie?? o w?oskiej erotyce filmowej i jej roli w walce z cenzur? oraz wp?ywie na przemiany obyczajowe i polityk?, których najbardziej znanym, ale nie jedynym przejawem, by?a polityczna kariera Ciccioliny.
A labor of love to klasyczny ju?, lecz przez lata zapominany dokument o kr?ceniu filmu, pasji do kina i o tym, jak wszystko mo?e pój?? nie tak.
Kino.noc to nowy cykl, który przywo?uje ducha midnight movies – nocnych pokazów kultowych filmów. Jest to przestrze? dla kina tak z?ego, ?e a? dobrego, kina eksploatacji, estetycznych poszukiwa? na granicy norm i dobrego smaku (oraz przekraczaj?cych te granice). To tak?e okazja do refleksji na temat gatunkowo?ci, badanie styku kina gatunkowego i artystycznego, oraz miejsce na drug?, mroczn? stron? „nowych horyzontów” kina. Wa?ne b?d? eksperymentalne i autotematyczne walory filmów klasy B i gatunkowych poszukiwa?, ale przede wszystkim jednak chodzi o zabaw? i rado?? jak? mo?e dawa? kino. Nie tylko to udane.

j?zyk: angielski, w?oski | napisy: polskie | kopia: DCP
language: English, Italian | subtitles: Polish | copy: DCP


Rezerwacja biletów online


Seanse:

- 28/05/2016, 21:00 KINO.NOC: Porno i wolno??. Porno & Liberta + A labor of love

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com