Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
25/05/2016 - 25/05/2016 : Filmy Katariny Zdjelar i spotkanie z artystk?


wst?p wolny

Prezentacja prac video oraz spotkanie z Katarin? Zdjelar jest wyj?tkow? okazj? do zapoznania si? z dotychczasowym dorobkiem tej serbskiej artystki a tak?e fragmentami najnowszego wideo, nad którym pracuje w Warszawie. Zdjelar (ur. 1979) mieszka i pracuje w Rotterdamie oraz w Belgradzie a od marca do maja bie??cego roku przebywa na rezydencji w ramach programu AIR Laboratory CSW Zamek Ujazdowski. Na jej praktyk? twórcz? sk?adaj? si? prace video, utwory d?wi?kowe, publikacje, oraz budowanie platform umo?liwiaj?cych wymian? my?li oraz poszerzanie wiedzy. Jej prace pokazywane by?y na wielu wystawach mi?dzynarodowych, w ramach ponad 20 wystaw indywidualnych oraz ponad stu wystaw zbiorowych.

Rezydencja Katariny Zdjelar jest realizowana dzi?ki wsparciu finansowemu fundacji Mondriaan Fonds oraz Miasta Sto?ecznego Warszawy.

Seanse:

- 25/05/2016, 18:00 Filmy Katariny Zdjelar i spotkanie z artystk?

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com