Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
12/05/2016 - 12/05/2016 : Archeologia Nowych Mediów: (Nie)prawdziwa historia Monty Pythona wed?ug Grahama Chapmana)

Z okazji 16. urodzin KINO.LABu zapraszamy na specjalny, bezp?atny pokaz niezwyk?ego dokumentu o Grahamie Chapmanie, jedynym nie?yj?cym ju? cz?onku Monty Pythona. Bycie martwym nie przeszkadza jednak Chapmanowi opowiedzie?, o swoim ?yciu, homoseksualizmie, alkoholizmie i pocz?tkach legendarnej grupy, w dokumencie, który wykorzystuje chyba wszystkie techniki animacji. Do tego, jak na nowoczesn? animacj? przysta?o, jest w 3D. Jak sam bohater twierdzi – to najlepszy film, w którym wyst?pi? od czasu kiedy nie ?yje.

(Nie)prawdziwa historia Monty Pythona to tak?e kolejny pokaz z nowego cyklu, w którym to przygl?damy si? nie tyle historycznym mediom i ?lepym odnogom ewolucji technik audiowizualnych, ile dziej?cym si? wspó?cze?nie procesom rozwoju mediów. Podczas pierwszych ods?on cyklu zajmiemy si? 3D – technologi? b?d?c? ju? od wielu lat w stanie zawieszenia pomi?dzy komercyjnym u?yciem w hiperprodukcjach, niedoskona?o?ci? technologiczn?, a coraz odwa?niejszymi próbami wykorzystywania jej przez artystów i uznanych filmowców.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Bezp?atne wej?ciówki nale?y odebra? w kasie kina (czynna w godzinach otwarcia galerii CSW). Wej?ciówka nie uprawnia do wej?cia na sal? po godzinie rozpocz?cia projekcji.

Seanse:

- 12/05/2016, 20:00 ARCHEOLOGIA NOWYCH MEDIÓW: (Nie)prawdziwa historia Monty Pythona wed?ug Grahama Chapmana/Liar's Autobiography: The Untrue Story of Monty Python's Graham Chapman

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com