Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
09/05/2016 - 09/05/2016 : Walser - pokaz przedpremierowy i spotkanie z re?yserem

Walser, urz?dnik kolejowy budzi si? w ?wiecie, w którym nie ma ju? znanej nam cywilizacji, a las zamieszkuje ?yj?ce w zgodzie z natur?, mówi?ce niezrozumia?ym j?zykiem, plemi?. Dzie?o Zbigniewa Libery jest nie tylko prób? zrobienia rodzimego kina postapokaliptycznego, ale tak?e jednym z pierwszych (po dzie?ach Sasnali) pe?nometra?owych filmów fabularnych stworzonych przez najbardziej uznanych polskich artystów sztuk wizualnych.

O tym, czy jest to próba udana i czy faktycznie mo?emy mówi? o zwrocie kinematograficznym w sztuce polskiej b?dzie mo?na porozmawia? z re?yserem po przedpremierowym pokazie 9 maja.

J?zyk: polski | Napisy: angielskie | Kopia: DCP
Language: Polish | Subtitles: English | Copy: DCP

Seanse:

- 09/05/2016, 20:00 Walser

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com