Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
03/05/2016 - 31/05/2016 : FRANCUSKIE RENDEZ-VOUS: mistrzowie kina francuskiego

W ka?dy wtorek pokazujemy filmy francuskoj?zyczne. Po przegl?dzie animacji czy dokumentu, przyszed? czas na dokonania francuskich mistrzów nowofalowych. W maju dwa tytu?y:

3.05, 17.05 i 31.05 o 18:00
Jules i Jim / Jules et Jim, Francja 1962
Re?. Franēois Truffaut
105', english friendly

Akcja nominowanego do nagrody BAFTA filmu rozpoczyna si? przed wybuchem I wojny ?wiatowej. Nie?mia?y pisarz Jules (Oskar Werner), Austriak z pochodzenia, dzieli mi?o?? do literatury, sztuki i kobiet z Francuzem Jimem (Henri Serre). M??czy?ni ?yj? na mod?? bohemy. Czas zajmuj? im podró?e, którym cel wyznaczaj? osi?gni?cia rze?by i architektury. W czasie wyprawy na jedn? z wysp na Morzu Adriatyckim poznaj? ?ywio?ow? Catherine (Jeanne Moreau), w której obaj si? zakochuj?.

10.05 i 24.05 o 18:00
Ceremonia / La ceremonie, Francja 1995
Re?. Claude Chabrol
111', english friendly

Pan i pani Lelievre zatrudniaj? pomoc domow? Sophie. Dziewczyna jest ?wietna. Nie narzeka i wykonuje wszystkie swoje obowi?zki. Nie przyznaje si? jednak swoim pracodawcom do tego, ?e cierpi?c na dysleksj? ma powa?ne problemy z czytaniem najprostszych nawet tekstów. Aby radzi? sobie z zakupami, których list? otrzymuje na kartce, zaprzyja?nia si? z Jeanne - kobiet? pracuj?c? na poczcie. Pa?stwo Lelievre nie s? zadowoleni z tej znajomo?ci. Zakazuj? by ta kobieta pojawia?a si? u nich w domu. Sophie i Jeanne nie zamierzaj? ich s?ucha?...
[opis za filmweb.pl]

Pokazy z polskimi i angielskimi napisami//
Screenings are accompanied by Polish and English subtitles!

Bilety: 12/14 z?

Cykl Francuskie Rendez-Vous powsta? dzi?ki wspó?pracy z Institut Franēais de Varsovie | IFV

Seanse:

- 03/05/2016, 18:00 FRANCUSKIE RENDEZ-VOUS: Jules i Jim / Jules et Jim

- 10/05/2016, 18:00 FRANCUSKIE RENDEZ-VOUS: Ceremonia / La ceremonie

- 17/05/2016, 18:30 FRANCUSKIE RENDEZ-VOUS: Jules i Jim / Jules et Jim

- 24/05/2016, 18:00 FRANCUSKIE RENDEZ-VOUS: Ceremonia / La ceremonie

- 31/05/2016, 18:00 FRANCUSKIE RENDEZ-VOUS: Jules i Jim / Jules et Jim

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com