Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
05/05/2016 - 05/05/2016 : ART.DOC: National Gallery, re?. Frederick Wiseman

Od kwietnia w ramach cyklu ART.DOC przygl?damy si? zaskakuj?co licznemu podgatunkowi dokumentu, czyli filmom o instytucjach sztuki. Filmy te bardzo cz?sto s? czym? wi?cej ni? laurkami zamówionymi przez najwi?kszych graczy – stawiaj? pytania o rol? i miejsce instytucji sztuki.

W maju prezentujemy film Fredericka Wisemana, mistrza dokumentu, który znacz? cze?? swojej twórczo?ci po?wi?ci? instytucjom. Po szpitalu psychiatrycznym, szkole baletowej oraz uniwersytecie, dociekliwa, ale i subtelna kamera Wisemana przygl?da si? jednej z najwi?kszych i najwa?niejszych instytucji sztuki, National Gallery w Londynie. Bez g?osu z offu, bez gadaj?cych g?ów, tylko uwa?na obserwacja ?ycia muzeum, które staje si? mikrokosmosem, skupiaj?cym ludzkie zachowania i emocje.

J?zyk: angielski | napisy: polskie | kopia: DCP
Language: english | subtitles: Polish | Copy: DCP

5 maja, 19:45,
Kino.Lab
bilety: 12/14 z?

Seanse:

- 05/05/2016, 19:45 ART.DOC: National Gallery

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com