Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
27/04/2016 : ART.DOC: The New Rijksmuseum

To trzeci film z nowego cyklu Kino.Lab. Tym razem pokaz filmu o sztuce jest jednocze?nie swoistym prezentem z okazji holenderskiego Dnia Króla.

Rijksmuseum by?o zamkni?te dla widzów przez dziesi?? lat. Film Oeke Hoogendijk rozpoczyna si? w momencie, w którym gasn? ?wiat?a wystawowe a obrazy s? zdejmowane ze ?cian. Re?yserka, wykorzystuj?c metod? blisk? mistrzowi dokumentu: Frederickowi Wisemanowi, nie tylko zabiera widzów za kulisy najwa?niejszego holenderskiego muzeum, ale tak?e dokumentuje ?mudny i przeci?gaj?cy si? proces reorganizacji instytucji. Zwraca przy tym uwag? na rol? muzeum, które nie jest tylko budynkiem czy miejscem prezentacji narodowego dziedzictwa, lecz staje si? aren? politycznej walki i organizacyjnego impasu.


Od kwietnia w ramach cyklu ART.DOC b?dziemy przygl?da? si? zaskakuj?co licznemu podgatunkowi dokumentu – filmom o instytucjach sztuki. Filmy te bardzo cz?sto s? czym? wi?cej ni? laurkami zamówionymi przez najwi?kszych graczy – stawiaj? pytania o rol? i miejsce instytucji sztuki.


j?zyk: niderlandzki | napisy: | kopia: DCP
language: Dutch | subtitles: | copy: DCP

Rezerwacja biletów online


Seanse:

- 27/04/2016, 20:00 ART.DOC: The New Rijksmuseum

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com