Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
31/03/2016 : Short Waves Festival 2016: Krajowa Siódemka

Krajowa Siódemka, czyli Droga Krajowa numer 7, przecina ca?? Polsk?, spinaj?c ze sob? Ba?tyk i Tatry, po drodze zahaczaj?c o Kraków, Warszaw? i Gda?sk. Short Waves Festival zabierze Was na wypraw? przez malownicz? krain? polskiego krótkiego metra?u, pe?n? emocji, dozna? estetycznych i wra?e? wizualnych. W planie podró?y siedem przystanków, czyli najlepszych i najciekawszych krótkich filmów ostatniego roku, starannie wybranych przez kuratork? sekcji Kaj? Klimek.

Krajowa Siódemka to nowy, ogólnopolski konkurs filmowy, odbywaj?cy si? w ramach ósmej edycji Short Waves Festival. Filmowa trasa konkursowa potrwa od 1 marca do 30 kwietnia. Festiwalowa publiczno?? wybierze w g?osowaniu najlepszy krótki metra?, którego re?yser otrzyma nagrod? w wysoko?ci 7000 z?otych.


DOKUMENT / re?. Marcin Podolec / animacja / 2015 / 6’
Obserwujemy dzie? z ?ycia 60-letniego mieszka?ca ma?ej miejscowo?ci na prowincji. On i ?ona w za du?ym domu. Codzienne zaj?cia m??czyzny, takie jak picie kawy czy telefonowanie do dzieci, przeplatane s? jego wspomnieniami i refleksjami. M??czyzna marzy o pi?knie, jednak pozostaje bole?nie ?wiadomy rzeczywisto?ci.

MOLOCH / re?. Szymon Kapeniak / fabu?a / 2015 / 32’
Roma, Stach i Chudy pracuj? nielegalnie na terenie podupadaj?cej huty stali. Roma wdaje si? w p?omienny romans i postanawia odej?? z pracy. Uczucie staje si? dla niego pretekstem do zmienienia swojego ?ycia, co nie podoba si? jego kolegom. Tak zawi?zuje si? jedna z wielu wersji opowie?ci o Kainie i Ablu.

Daniel Spaleniak - BACK HOME feat. Katarzyna Kowalczyk / re?. Weronika Izdebska / teledysk / 2016 / 4’
Przestrze?. Ch?odne, rze?kie powietrze, spienione fale obmywaj? brzeg, w miejscu w którym chmury si?gaj? ziemi cienka linia niedosi?galnego horyzontu. Czego szukasz?

OBIEKT / re?. Paulina Skibi?ska / dokument / 2015 / 14'
Kreacyjny obraz akcji poszukiwawczej, rozgrywaj?cej si? w przestrzeni dwóch ?wiatów – na lodowej pustyni oraz pod wod?. Film jest opowiedziany z punktu widzenia ekipy ratunkowej, nurka wkraczaj?cego do podlodowego ?wiata oraz zwyk?ych ludzi, oczekuj?cych na brzegu.

DZIE? BABCI / re?. Mi?osz Sakowski / fabu?a / 2015 / 30’
Tomek potrzebuje pieni?dzy. Oszukuje starsz? kobiet? metod? "na wnuczka". Kiedy wydaje si?, ?e wszystko idzie zgodnie z planem, ta nagle demaskuje oszusta i zamyka go w mieszkaniu. Kobieta proponuje mu uk?ad, który splata ich losy w nieoczekiwany sposób.

UMOWA / re?. Ewa Smyk / animacja / 2015 / 4’
Animacja poklatkowa opowiadaj?ca o tradycyjnych o?wiadczynach we wsi Dobrowoda na Podlasiu w latach 50. i 60. XX wieku. Scenariusz powsta? na podstawie fragmentu dziennika Miko?aja Smyka – dziadka autorki. „Umowa” jest osobist? refleksj? na temat pami?ci rodzinnej.

Jacek Sienkiewicz - DRIFTING / re?. Micha? Marczak / teledysk / 2015 / 5'
„Drifting” to wyprawa do miejsca, gdzie muzyka wprawia ludzi w ekstatyczny trans, gdzie nikt nie przejmuje si? rzeczywisto?ci?. Klip jest cz??ci? pe?nometra?owego filmu “Wszystkie nieprzespane noce” Micha?a Marczaka, który zosta? nagrodzony w Sundance za najlepsz? re?yseri? filmu dokumentalnego.

www.shortwaves.pl www.facebook.com/festiwalshortwaves

Rezerwacja biletów online

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com