Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
30/04/2016 : KINO.NOC: Wspó?czesne westerny - maraton filmowy

karnet za wszystkie filmy: 30 z?
cena za pojedynczy film: 12/14 z? za seans (mo?liwo?? zakupu biletu tylko do dnia projekcji do godziny 21:00)

Podczas drugiego nocnego maratonu filmowego z cyklu KINO.NOC przyjrzymy si? gatunkowym zabawom i przekszta?ceniom w obr?bie króla gatunków filmowych – westernu. Zobaczymy tak?e, jak Stany Zjednoczone wspó?cze?nie opowiadaj? dzi? o swoich korzeniach i co si? dzieje z filmowymi konwencjami, które s?u?y?y temu od stu lat. Western bez w?tpienia prze?ywa renesans (nie tylko za spraw? Quentina Tarantino), ale te? po raz kolejny zmienia si? reaguj?c na nowe problemy i odpowiadaj?c na nowe potrzeby widzów i twórców. Zmienia si? te? estetyka. Zobaczymy, jak mo?na w udany sposób po?eni? western z brutalnym horrorem, jednocze?nie w oryginalny, chocia? kontrowersyjny sposób powracaj?c do tematu rdzennych mieszka?ców Ameryki Pó?nocnej oraz jak sobie z tym gatunkiem radzi kino niezale?ne.

W programie:
21:00 Bone Tomahawk, re?. S. Craig Zahler, USA 2015, 132’
Gdy recydywista nie?wiadomie zaprowadza do spokojnego miasta Bright Hope band? troglodytów-kanibali, ci porywaj? grup? osadników, w tym ?on? lokalnego farmera. Mimo kontuzji, farmer wraz z szeryfem, jego zast?pc? i niez?omnym rewolwerowcem przygotowuj? akcj? ratunkow?. Bohaterowie maj? si? jednak przekona?, ?e zadarli z lud?mi, której bestialstwo nie zna granic. Akcja filmu rozgrywa si? w po?owie XIX wieku, na obecnej granicy Teksasu i Nowego Meksyku.

Film wchodzi do regularnej dystrybucji w polskich kinach 29 kwietnia.

Meek's Cutoff, re?. Kelly Reichardt, USA 2010, 104'
Film bohaterki kwietniowej retrospektywy w Kino.Lab, Kelly Reichardt, niezale?nej ameryka?skiej re?yserki odnosz?cej sukcesy na arenie mi?dzynarodowej.
Oregon, rok 1845. Grupa osadników z wynaj?tym przewodnikiem, Stevenem Meekiem, bierze udzia? w górskiej wyprawie z Missouri przez Góry Kaskadowe, marz?c o dostatnim ?yciu na zachodnich kresach. Towarzyszymy bohaterom w ich podró?y z bujnej, zielonej krainy na nieprzyjazn?, wietrzn? pustyni?. Liryczny i przejmuj?cy soundtrack Jeffa Grace'a ??czy si? z d?wi?kami natury i wozów taborowych. W centrum tego anty-Westernu Reichardt sytuuje trzy kobiety. W kontra?cie do poprzednich utworów, wspó?re?yser i autor scenariusza, Jon Raymond, nap?dow? si?? historii uczyni? nadziej?. Osadnicy trac? zaufanie do Meeka, gdy ten gubi drog? i nastawia ich przeciwko Indianinowi, jedynej osobie, która potrafi zaprowadzi? bohaterów do bezpiecznego miejsca. Michelle Williams, Paul Dano, Zoe Kazan, i reszta obsady uwiarygadniaj? zmagania pierwszych osadników w surowych warunkach, w których ich cz?owiecze?stwo zostaje wystawione na prób?.

Slow West, re?. John MacLean, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, 84'
Koniec XIX wieku. Szesnastolatek Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) wyrusza w podró? przez Stany Zjednoczone w poszukiwaniu kobiety, któr? kocha. Towarzyszy mu tajemniczy m??czyzna o imieniu Silas (Michael Fassbender).

John MacLean rozwija w "Slow west" j?zyk gatunkowy westernu. Pi?kne uj?cia, powolne sceny, ironiczne, nieoczywiste poczucie humoru oraz gra aktorska zosta?y docenione przez krytyk? filmow? na ca?ym ?wiecie. Film mia? premier? na festiwalu w Sundance, gdzie zdoby? g?ówn? nagrod?. Slow West zdoby? te? nagrod? publiczno?ci na festiwalu Transatlantyk w Poznaniu.

Karnety na maraton: 30 z?
Filmy w oryginalnej wersji j?zykowej z polskimi napisami
30.04, 21:00

Seanse:

- 30/04/2016, 21:00 KINO.NOC. Wspó?czesne westerny: Bone Tomahawk, re?. S. Craig Zahler, USA 2015, 132' + Meek's Cutoff, re?. Kelly Reichardt, USA 2011, 104' + Slow west, re?. John MacLean, 84'

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com