Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
07/04/2016 - 08/04/2016 : POST EVERYTHING: Fonomo on Tour

w ramach cyklu POST EVERYTHING / Music

18.00 "Every Other Summer" + Do It Together
KINO LAB / filmy 83' + 75’ / bilet 10 PLN

● 21.00 TROPY graj? na ?ywo do filmów Pedra Ferreiray
Laboratorium / koncert / bilet 10 PLN
Wi?cej informacji o koncercie

"Every Other Summer"
re?. Christoph Green, Brendan Canty, 2015, USA, 83'

Wyre?yserowany przez Christopha Greena i Brendana Canty obraz Every Other Summer jest dokumentem opowiadaj?cym o Solid Sound Festival, trzydniowym wydarzeniu muzyczno-artystycznym organizowanym przez cz?onków zespo?u rockowego Wilco, które odbywa si? co dwa lata na terenie Muzeum Sztuki Wspó?czesnej stanu Massachusetts (MASS MoCA) w North Adams. Film zosta? nakr?cony w roku 2013 i pokazuje wyst?py takich wykonawców, jak: Wilco, Neko Case, Yo La Tengo, The Dream Syndicate, Lucius, Foxygen, Sam Amidon, Sean Rowe czy The Relatives. Na ekranie pojawiaj? si? tak?e Reggie Watts, John Hodgman i Jen Kirkman. Every Other Summer przenosi nas w sam ?rodek utopijnego zatracenia, jakie charakteryzuje ten festiwal, wskazuj?c na pozytywny wp?yw, jaki wywar? on na podupad?e poprzemys?owe miasteczko North Adams w stanie Massachusetts."Do It Together"
Holandia, USA, Francja, Argentyna, Kanada, Chile, Japonia, Serbia, W?ochy, Dania, Brazylia, S?owenia, Niemcy, 2015, 75’

"Do It Together" jest filmem, który próbuje wnikn?? w wewn?trzne funkcjonowanie niezale?nej sceny muzycznej, portretuje do?wiadczenie najistotniejszych wspó?czesnych muzyków niezale?nych. Sk?ania do dyskusji nad ró?nymi podej?ciami i sposobami przetrwania na scenie muzycznej oraz zachowania niezale?no?ci. Wszystko to w po??czeniu z niesamowitymi wyst?pami na ?ywo Dana Deacona z jego pierwszej ameryka?skiej trasy koncertowej.
www.doittogether.us

Seanse:

- 07/04/2016, 19:25 FONOMO ON TOUR: Zróbmy to razem / Do It Together

- 07/04/2016, 18:00 FONOMO ON TOUR: Every Other Summer

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com