Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
25/02/2016 : ART.DOC: R?czna robota / Il Gesto Delle Mani + Q&A z re?yserem

Filmy o sztuce ??czy wi?cej ni? wspólna tematyka. Dzie?a sztuki filmowej opowiadaj?ce o dzie?ach sztuki wspó?czesnej to niemal?e osobny gatunek dokumentu. ART. DOC – nowy cykl comiesi?cznych pokazów filmów dokumentalnych – b?dzie okazj?, ?eby przyjrze? si? bli?ej temu nurtowi, który charakteryzuje specyficzny autotematyzm. Prezentowane filmy przybli?? ró?ne aspekty i problemy sztuki wspó?czesnej: od procesu tworzenia, przez sylwetki artystów oraz ich spo?eczne i polityczne uwik?anie, po meandry art-worldu i krytyk? instytucji sztuki. Wiele z tych dokumentów problematyzuje te? samo patrzenie i filmow? materi? u?yt? do opowiadania o tworzeniu, co czyni je wielowymiarowymi dzie?ami.

Cykl otwiera film „R?czna robota” - nagrodzony w Berlinie i doceniony na wielu festiwalach, w tym T-mobile Nowe Horyzonty, dokument m?odego w?oskiego filmowca, Francesco Clerici. Film dokumentuje z matematyczn? precyzj? proces powstawania rze?by z br?zu i nie tylko przybli?a niezmienion? od tysi?cy lat technik?, ale tak?e problematyzuje kwesti? ludzkiej pracy. Robi to bez u?ycia dialogów, przypominaj?c nam, ?e kino to przede wszystkim sztuka obrazu.

Po sensie zapraszamy na spotkanie z re?yserem (w j?zyku angielskim) / After the screening, a Q&A session with the director Francesco Clerici will take place (in English).


J?zyk: w?oski / Language: Italian
Napisy: polskie i angielskie / Subtitles: Polish and English
Kopia: DCP / Copy: DCP

Rezerwacja biletów onlineSeanse:

- 25/02/2016, 20:00 ART.DOC: R?czna robota / Il Gesto Delle Mani

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com