Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   

 

Przesz³e wydarzenia zwiħzane z filmem:
- 19/03/2016-20/03/2016, KINO.NOC - Lalki dla doros?ych

Przesz³e seanse filmu:
29/03/2016, Wtorek, 18:00

 
DNI FRANKOFONII: Czerwony szalik / L’écharpe rouge
Maroko 2015
Reż. Mohammed Lyounsi
100' wst?p wolny, liczba miejsc ograniczona

Szanowni Pa?stwo. Niestety, na naszej stronie przez pewien okres widnia?a niepoprawna godzina seansu. Seans filmu "Czerwony szalik" odb?dzie si? o godzinie 18:00 (a nie 20:00). Wszystkie osoby, które odebra?y ju? bezp?atne wej?ciówki, informujemy, ?e wej?ciówka na dany tytu? obowi?zuje tak?e na aktualn? godzin? seansu. Przepraszamy za utrudnienia!

Maroka?czyk Lahbib mieszka w Algierii, sk?d pochodzi jego ?ona Louisa. Wkrótce ma urodzi? si? ich pierwsze dziecko i Lahbib musi kupi? mu wyprawk?. W tym samym czasie pomi?dzy Algieri? a Maroko wybucha wojna pisakowa. Lahbib nie zwraca uwagi na chaos ogarniaj?cy jego otoczenie - do czasu, kiedy zostaje zatrzymany i deportowany z Algierii...

Uwaga! Na seanse Dni Frankofonii nie ma mo?liwo?ci telefonicznej czy internetowej rezerwacji biletów. Zapraszamy po odbiór bezp?atnej wej?ciówki do kasy kina, przed seansem. Polecamy pojawienie si? z kilkunastominutowym wyprzedzeniem. Po godzinie rozpocz?cia seansu bilet nie uprawnia do wej?cia na sal?

Lahbib, un marocain résidant en Algérie, attend avec sa femme algérienne Louisa, leur premier bébé. A l’heure de l’accouchement dans un dispensaire du village avoisinant, l’infirmière demande au futur papa d’aller chercher une layette pour le futur bébé. Ce jour-là, la guerre des sables éclate. Lahbib, préoccupé par l’état de sa femme, ne prête aucune attention à l’agitation inhabituelle du village. Sur le chemin du retour, des soldats l’interceptent, découvrent qu’il est marocain, et le jettent au-delà des frontières…

j?zyk: arabski | napisy: polskie | kopia: DCP

language: Arabic | subtitles: Polish | DCP copy

Rezerwacja biletów online

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com