Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   

 

 

 

Przeszłe wydarzenia związane z filmem:
- 19/03/2016-20/03/2016, KINO.NOC - Lalki dla doros?ych

Przeszłe seanse filmu:
29/03/2016, Wtorek, 20:00

 
DNI FRANKOFONII: Feliks i Meira / Félix et Meira
Kanada, 2014
Reż. Maxime Giroux
105' wst?p wolny, liczba miejsc ograniczona

Szanowni Pa?stwo. Niestety, na naszej stronie przez pewien okres widnia?a niepoprawna godzina seansu. Seans filmu "Felix i Meira" odb?dzie si? o godzinie 20:00 (a nie 18:00). Wszystkie osoby, które odebra?y ju? bezp?atne wej?ciówki, informujemy, ?e wej?ciówka na dany tytu? obowi?zuje tak?e na aktualn? godzin? seansu. Przepraszamy za utrudnienia!

Feliks (Martin Dubreuil) i Meira (Hadas Yaron) mieszkaj? w Montrealu. Znaj? si? z widzenia, ale nale?? do zupe?nie innych kr?gów kulturowych. Ona jest ortodoksyjn? ?ydówk? z m??em i ma?ym dzieckiem. Jej ?ycie pe?ne jest ogranicze? i restrykcyjnie przestrzeganych zasad, wy?amanie si? spod których zwi?zane jest z karami, wstydem i wykluczeniem. On jest samotny i w ?a?obie, po niedawno zmar?ym ojcu, z którym przez wi?kszo?? ?ycia by? skonfliktowany. Oboje s? zagubieni i nieszcz??liwi. Nieoczekiwanie znajduj? w sobie oparcie.

Uwaga! Na seanse Dni Frankofonii nie ma mo?liwo?ci telefonicznej czy internetowej rezerwacji biletów. Zapraszamy po odbiór bezp?atnej wej?ciówki do kasy kina, przed seansem. Polecamy pojawienie si? z kilkunastominutowym wyprzedzeniem. Po godzinie rozpocz?cia seansu bilet nie uprawnia do wej?cia na sal?

j?zyk: francuski | napisy: polskie i angielskie | kopia: DCP

language: French | subtitles: Polish and English | DCP copy<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com